Επικοινωνία

Κοινόχρηστα Sabri Oil

Ηρακλείου 37
14451 Μεταμόρφωση
Τηλέφωνο +30210 28.16.039 & +30210 28.18.384
Κινητό τηλέφωνο +30693 26.11.324
Φαξ +30210 28.18.384

sabri-oil@hotmail.com

www.vrisko.gr/sabrioil